Operacja pt. „Rozwój Centrum Nurkowego Expedition Dive Team” mająca na celu podniesienie jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty poprzez zakup środków trwałych i zwiększenie zatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji 212 959,94 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 82 570,82 zł.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką

 

Logotypy : Projekt nr 00666-6523.2-SW1111019/23