Realizacja operacji pt. „Rozwój Centrum Nurkowego Expedition Dive Team”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: podniesienie jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty poprzez zakup środków trwałych i zwiększenie zatrudnienia.
W ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. zwiększenie zatrudnienia o spójności terytorialnej, zawartym w programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD (Lokalnych Grup Działania), o których mowa w art.17 ust.3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym w ramach celu *5 wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, obejmującej *6 podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
 
Wartość pomocy finansowej na realizację operacji 117 726,89 zł.
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 100 067,85 zł.

 

Logotypy : Realizacja operacji pt. Rozwój Centrum Nurkowego Expedition Dive Team