Wypełniając obowiązek prawny nałożony na Lesner Consulting i EDT Błażej Bączek, w sprawie ochrony osób fizycznych (dalej zwanych Klientem) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu współpracy, szkoleń, serwisowania i wypożyczania sprzętu, organizacji wyjazdów, rezerwacji hoteli i biletów, ubezpieczenia, obsługi sklepu (online i stacjonarnego), wysyłania przesyłek pocztowych i kurierskich, wystawiania faktur, zaświadczeń etc., wysyłki newsletter’a, jak również wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia regulaminów i procedur lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie podjętej współpracy jest Lesner Consulting, EDT Błażej Bączek. Podmiotami przetwarzającym dane osobowe są: federacje nurkowe PADI, CMAS, IANTD, SSI, ESA lub inne, towarzystwa ubezpieczeniowe: DAN, ERGO HESTIA, turoperatorzy, linie lotnicze, bazy noclegowe, centra i bazy nurkowe.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Opcjonalna zgoda Klienta na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w przedstawianej dokumentacji.
 6. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości w formie pisemnej na adres: ul.Wyzwolenia 24 84-120 Władysławowo lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Lesner Consulting, EDT Błażej Bączek informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 8. Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek zobowiązane jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 10. Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek oświadcza, że podmioty przetwarzające dane osobowe Klientów, zapewniają wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 12. Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klientów nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Lesner Consulting, EDT Błazej Bączek należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.